Om Bovete produkter

 Den viktigaste uppgiften för alla boveteprodukter är att hjälpa människor. I butiken finns 6 kategorier och varje kategori omfattar en specifik grupp av varor. Ni kan läsa om varje produkts egenskaper i vald kategori. Kortfattad information om boveteprodukternas  egenskaper: 

  • Genomsläppliga för luft så man svettas inte.

Boveteskal är elastiskt och motståndskraftigt mot tryck. Därför finns det luftutrymmen i kudden så Ditt huvud blir alltid svalt.  

  • Lång hållbarhet

Produkter fyllda med boveteskal håller i 10 - 15 år. Boveteskal är okrossbart och slits inte, bara fransar sig över tiden, och det blir ännu mer bekvämt att sova på - det strömmar lättare och följer Dina kroppslinjer. Efter det första året kan Du behöva fylla lite i Din kudde eftersom fransat boveteskal förlorar cirka 7 procent av sin volym (under åren händer det inte mer). När Du köper kudden, kan Du ta ut en del boveteskal ur den (de flesta av oss brukar ”sänka” de nya kuddarna lite grann), kasta inte bort det utan behåll för senare fyllning.

  • Orsakar inte allergier eftersom det finns inga dammkvalster i dem.

Boveteskal  skyddar mognande bovetekorn från skadedjur, skalet är hårt och näringsfattigt. Därför finns det inga oönskade organismer i kuddar och madrasser.

  • Anpassar sig till huvud- och kroppslinjerna samt ger ett stabilt stöd.

Produkter med boveteskal följer Dina kroppslinjer. Huvudet, halsen och nacken ligger jämnt på kudden och musklerna slappnar av bättre.

  • Justerad hårdhet (höjd).

Vi alla har olika kroppssammansättningar. Några av oss tycker om att sova på en hög kudde medan de andra gillar lägre kuddar. Denna kudden kan Du anpassa till Dig själv. Om du öppnar dragkedjan eller tejpen, kan du ta ut eller fylla på en del av boveteskal.

  • Hjälper till att förhindra trycksår hos patienter och underlättar deras behandling.

Ett trycksår är en lokal skada i hud eller djupare vävnad som har utvecklats på grund av ett nedsätt blodflöde som har orsakats av en otillräcklig tillförsel av syre till vävnader i kroppsytor under tryck. Produkter med boveteskal passar speciellt bra för förebyggande och behandling av trycksår eftersom de är genomsläppliga för luft och säkerställer ett tillräckligt blodflöde. Vi har specialiserade produkter för förebyggande av trycksår i bäckenområdet och hälarna. Kuddarna skyddar nacken och madrasserna hjälper de andra kroppsdelarna. Den statliga ackrediteringsmyndigheten för hälsovård vid Hälsovårdsministeriet i EU har givit dessa produkter status av medicinsk teknik.

  • Dessutom kan produkterna fyllda med boveteskal värmas eller kylas och användas som en kompress.

Frågan varför ni behöver våra produkter är viktig att svara på.

Genom att prova nya produkter kan man hitta fördelar som man inte kände till innan.

Med varma hälsningar

Bovete.se